Papier-Mettler Logo

Serviceförpackningar plast


>praktiskt hantering
>Återanvändbarhet
>Bärkapacitet
>Väderbeständighet