Papier-Mettler Logo
Påsar för e-handeln

E-food-bärkassar


>Enkel hantering för plockarna
>Hög bär- och transportkomfort
>Hög stabilitet
>Tid- och kostnadsbesparande