Papier-Mettler Logo
MAP-tråg

MAP – tråg
Modified Atmosphere Packaging


>Längre hållbarhet av livsmedel
>Utan användning av konserveringsmedel
>Säkerheten kommer först