Papier-Mettler Logo

Exklusiva bärkassar


>Återanvändbara kassar
>Stabila kassar som utan problem kan "bära lite tyngre"
>Ädla kassar som har en stor reklameffekt