Papier-Mettler Logo
Bagare och gastronomi

Perforerad påse


>Innovativ
>Självklisterpunkt
>Hygienisk
>Praktisk