Papier-Mettler Logo
Påsar för e-handeln

E-handelspåsar av polyetylen


>Billigare än kartong
>Sparar på lageryta
>Enkel och snabb förpackning
>Brett sortiment med individuella detaljer