Papier-Mettler Logo
Påsar för e-handeln

E-handelspåsar


>E-food-bärkassar
>E-handelspåsar av polyetylen
>Enkel och snabb förpackning
>Säker transport
>Ekologiska förpackningsalternativ