Papier-Mettler Logo
MAP-tråg

Produktdetaljer


>Perfekt maskinbearbetningsbarhet
>100 %-ig spårbarhet
>Hygienstandard BRC/IoP
>Optimerad tråggeometri
>Lätt avstapling
>Högsta råvarukvalitet
>Högvärdiga uppsugningsinlägg
>Klisterfri insvetsning av uppsugningsinlägget