Papier-Mettler Logo
MAP-tråg

Vår teknologi -
Dina fördelar:


>Förlängd MHD
>Hög transparens - skapar förtroende
>Tilltalande produktpresentation
>Hög stabilitet
>Ingen användning av konserveringsmedel krävs