Papier-Mettler Logo

MAP-tråg


>Perfekt maskinbearbetningsbarhet
>100 %-ig spårbarhet
>ABC-stapling
>Högvärdig suganläggning