Papier-Mettler Logo

Hållbarhet av
Papier-Mettler


>Papier-Mettler antar ansvar
>Hållbarhet är en fast beståndsdel
>Pionjär för "gröna förpackningslösningar"
>Hållbarhetsstrategin definierar åtgärdsområden
>Ekonomi, ekologi och socialt i harmoni
>Öppnande av den första återvinningsanläggningen för över 20 år sedan