Papier-Mettler Logo
Industriella folier

Flexibla förpackningar


>Modernaste produktionsanläggningar
>Europeiskt produktionsnätverk
>Målinrikatad forskning & utvecklad
>Återvinning av plastfolier
>Individuellt fyra-stegs-program