Papier-Mettler Logo
Industriella folier

Flexibla förpackningar


>Högmoderna produktionsanläggningar
>Europeiskt produktionsnätverk
>Moderna 10-färgers-W&H-flexotryckanläggningar
>Kundindividuell förpackningsoptimering
>Marknadsledande inom området "gröna" förpackningar