Papier-Mettler Logo
Industriella folier

Gröna förpackningslösningar


>Miljövänliga förpackningar
>Pionjärroll
>Det mest omfångsrika sortimentet i världen
>Återvunna plaster
>Förnybara råvaror
>Biologiskt nedbrytbara plaster
>Papper