Papier-Mettler Logo
Bagare och gastronomi

Neutralt mellanmålssortiment


>I neutralt utformad design & olika utföranden