Rozwiazania proekologiczne - Produkty - Im green -- [Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo

Przegląd ekologicznych
właściwości produktów


>Surowiec odnawialny
>Co najmniej w 85 % z trzciny cukrowej
>W 100 % podlega recyklingowi
>Nadaje się do wielokrotnego użytku
>Chroni klimat dzięki zmniejszonej emisji CO2