[Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo
Tacki MAP

Tacki MAP
Modified Atmosphere Packaging


>Dłuższa trwałość produktów spożywczych
>Bez zastosowania środków konserwujących
>Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu