Rozwiazania proekologiczne - Produkty -- [Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo
Piekarnie i gastronomia

Proekologiczne rozwiązania dot. opakowań


>Opakowania przyjazne środowisku
>Rola pioniera
>Najszerszy asortyment na świecie
>Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu
>Surowce odnawialne
>Tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji
>Papier