MAP Schalen -- [Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo
MAP-Schalen

Nasza technologia -
korzyści dla Państwa:


>Dłuższy termin przydatności do spożycia
>Wysoka przejrzystość – wzbudza zaufanie
>Zachęcająca prezentacja produktu
>Wysoka stabilność
>Brak konieczności stosowania konserwantów