[Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo
Handel

Handel detaliczny


>Opakowania na rynek artykułów żywnościowych i nieżywnościowych
>Torby papierowe i z tworzywa sztucznego
>Folia stretch i przemysłowe worki na chleb
>Zrównoważone rozwiązania opakowaniowe