Zelena reseni obalu - Vyrobky -- [Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo
Maloobchod

Zelená řešení obalů


>Obaly šetřící životní prostředí
>Role průkopníka
>Celosvětově nejrozsáhlejší sortiment
>Recyklované plasty
>Dorůstající suroviny
>Biologicky rozložitelné plasty
>Papír