[Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo
MAP misky

Modified Atmosphere Packaging


>Delší trvanlivost potravin
>Bez použití konzervačních látek
>Bezpečnost na prvním místě