Podrobnosti o vyrobku -- [Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo
MAP-Schalen

Podrobnosti o výrobku


>perfektní schopnost strojního zpracování
>100%-ní zpětná sledovatelnost
>Hygienická norma BRC/IoP
>Optimalizovaná geometrie misek
>Lehké rozebírání hráně
>Nejvyšší kvalita surovin
>Kvalitní savé vložky
>Bezlepidlové přivaření savé vložky ultrazvukem