Vyrobky - MAP misky -- [Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo

MAP misky


>výborná schopnost strojního zpracování
>100% zpětná sledovatelnost
>ABC stohování
>kvalitní savé vložky