[Papier-Mettler]
Papier-Mettler Logo
Flexibilní obaly

Flexibilní obal


>Nejmodernější výrobní zařízení
>Evropská výrobní síť
>Cílený výzkum a vývoj
>Recyklování plastových fólií
>Individuální čtyřstupňový program